Saturday, March 08, 2008

Best coffee in town - Au Parc

3 comments:

billy cooper said...

better at centro!

Henry said...

mấy quán trong miền Nam dạo này thích xài ly đĩa pha lê nhỉ? nhìn hay lắm. Ở Hà Nội vẫn dùng phin nhôm với cốc sứ thôi.
Mình chưa bao giờ được du lịch Sài thành.

Anonymous said...

I really love your blog.. & it seem you really love Au Parc

Related Posts with Thumbnails